Duyurular

Üniversite Bilgi ve Yönetim Sistemi (ÜBYS)

Dijital Dönüşüm kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi prestijini artırmak maksadıyla bilginin tek bir veritabanı üzerinden yönetilmesi ve entegre sistemlerle çalışılmasının gerekliliği kanaatinin ofisimiz tarafından paylaşılmasıyla birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın ’Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’ Projesi kapsamında geliştirilen Üniversite Bilgi ve Yönetim Sistemi (ÜBYS) 08.06.2020 tarihi itibariyle üniversitemizde kullanılmaya başlandı.


08 Haziran 2020

Online Eğitimde Merak Ettikleriniz

Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK ile 25.03.2020 tarihinde Dijital Söyleşi gerçekleştirilecektir.


25 Mart 2020

ETÜ Tek Giriş Sistemi

Dijital Dönüşüm kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi olarak "Tek Giriş Sistemi"'ne geçildi ve e-Devlet/SAML entegrasyonları gerçekleştirildi.


25 Kasım 2019

ETÜ’de Dijital Dönüşüm Başladı

İnternet ve dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişip tüm sektörleri temelinden sarstığı bir dönemde, Erzurum Teknik Üniversitesi bu değişime ayak uydurarak “Karma Öğrenme (Blended Learning)”, “Ters-yüz Sınıf (Flipped Classroom)” gibi eğitimde dijital yaklaşımları uygulamak için çalışma başlattı. 

Dijital nesil olarak adlandırılan öğrencilere daha iyi eğitim vermek amacıyla, dünyanın en iyi Öğrenme Yönetim Sistemlerinden (Learning Management System) biri olan “Blackboard” programının eğitimi, öğretim elemanlarımızın katılımıyla Uzman Mr. Mike Highfield tarafından verilmeye başlandı. Dört gün sürecek eğitim sonucunda, dijital eğitim teknolojilerinin Erzurum Teknik Üniversitesinde uygulanmasında önemli bir aşamaya gelinmiş olacaktır. 

Eğitim-öğretim alanında başlatılan dijital dönüşüm ile derslere aktif katılımı sağlanacak olan öğrencilerimiz, dersteki motivasyonlarını ve başarılarını artırmanın yanı sıra günümüzün en önemli yetkinliklerden biri olan dijital okur-yazarlık yeteneği de kazanmış olacaklardır. 


22 Eylül 2019