Üniversite Bilgi ve Yönetim Sistemi (ÜBYS)

08 Haziran 2020

Dijital Dönüşüm kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi prestijini artırmak maksadıyla bilginin tek bir veritabanı üzerinden yönetilmesi ve entegre sistemlerle çalışılmasının gerekliliği kanaatinin ofisimiz tarafından paylaşılmasıyla birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın ’Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’ Projesi kapsamında geliştirilen Üniversite Bilgi ve Yönetim Sistemi (ÜBYS) 08.06.2020 tarihi itibariyle üniversitemizde kullanılmaya başlandı.